ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα Τεχνητής Νοημοσύνης Σεπτέμβριος 2021
- Τετάρτη, 08 Σεπτεμβρίου 2021 -

Αγαπητοί φοιτητές,

 

Τα αποτελέσματα της τελικής εξέτασης και οι τελικοί βαθμοί του μαθήματος "Τεχνητή Νοημοσύνη" για την επαναληπτική εξετατιστική του Σεπτεμβρίου 2021 έχουν αναρτηθεί εδώ. Μπορείτε να τα βρείτε και στα έγγραφα του eclass (στον φάκελο "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021"). Σας υπενθυμίζουμε ότι το εργαστήριο προσμετράται μόνο όταν η βαθμολογία στην γραπτή εξέταση είναι μεγαλύτερη ή ίση του 40% της συνολικής. Δηλαδή, για γραπτά μεγαλύτερα ή ίσα του 3.4/8.4 για το νέο πρόγραμμα σπουδών, και για γραπτά μεγαλύτερα ή ίσα του 3/7.5 για το παλαιό πρόγραμμα σπουδών.

 

Οι βαθμολογίες είναι τελικές και οι περιπτώσεις των ερωτήσεων που είχαν πρόβλημα λήφθησαν υπόψη στη βαθμολόγηση.

 

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο λάθος μπορείτε να στείλετε μέχρι και Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 email στους διδάσκοντες (costashatz@upatras.gr). Έπειτα θα περαστούν στο progress.

 

Οι διδάσκοντες