ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ανακοινώσεις

Εξέταση Μαθήματος Τεχνητής Νοημοσύνης Σεπτέμβριος 2021: Λεπτομέρειες Εξέτασης
- Σάββατο, 04 Σεπτεμβρίου 2021 -

Αγαπητοί φοιτητές,

 

Η εξέταση του μαθήματος της Τεχνητής Νοημοσύνης για την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021 σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής μέσω της πλατφόρμας https://exams.eclass.upatras.gr/ (θα βρείτε  το τεστ που σας αντιστοιχεί στο https://exams.eclass.upatras.gr/modules/exercise/?course=CEID284 - θα μπορείτε να το δείτε στην ώρα της εξέτασής σας).

 

Θα χωριστείτε σε υποομάδες με βάση το επίθετό σας (και ανάλογα με το παλαιό/νέο πρόγραμμα σπουδών). Με νέα ανακοίνωση θα ενημερωθείτε για την ομάδα στην οποία ανήκετε, καθώς και για την ώρα έναρξης της ταυτοποίησης και της εξέτασης.

 

A. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

 

Πριν την έναρξη της εξέτασης θα γίνει ταυτοποίηση μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. Η ταυτοποίηση θα ξεκινήσει διαφορετική ώρα για κάθε ομάδα και θα γίνει σε διαφορετική σύσκεψη. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα γίνεται επιτήρηση μέσω της ίδιας πλατφόρμας. Προσοχή! Ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας θα είναι δειγματοληπτικόςΟ επιτηρητής μπορεί να μη ζητήσει έλεγχο στοιχείων από όλους. Επομένως, δε χρειάζεται να περιμένετε να ταυτοποιηθείτε όλοι, μπορείτε κανονικά να συμμετάσχετε στην εξέταση την καθορισμένη ώρα. Ωστόσο, αν κάποιος φοιτήτης δεν είναι συνδεδεμένος με ενεργή κάμερα (και μικρόφωνο εφ'όσον ζητηθεί) τόσο κατά τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας όσο και κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα αποκλείεται από τη βαθμολόγησηΟι φοιτητές θα πρέπει να αποσυνδεθούν από την σύσκεψη μόνο όταν τους δώσουν σχετική οδηγία οι διδάσκοντες.

 

B. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

 

Η εξέταση θα περιλαμβάνει 20 ερωτήσεις σε ένα ΕΝΙΑΙΟ τεστ και θα έχει διάρκεια 35 λεπτά. Οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής χωρίς αρνητική βαθμολόγηση. Θα υπάρχουν δύο διαφορετικά τεστ: ένα για το Παλαιό και ένα για το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών.

 

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

 

Οι ερωτήσεις θα κατανέμονται στις ακόλουθες ενότητες, με σειρά εμφάνισης:

 

Επίλυση Προβλημάτων/Αναζήτηση: 6 ερωτήσεις (30 μονάδες)

Βελτιστοποίηση/Περιορισμοί/Μηχανική Μάθηση: 6 ερωτήσεις (22 μονάδες)

Πλαίσια/Λογική/Κανόνες: 8 ερωτήσεις (32 μονάδες)

 

(Σημείωση: οι υπόλοιπες 16 μονάδες προέρχονται από το εργαστήριο)

 

Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών

 

Οι ερωτήσεις θα κατανέμονται στις ακόλουθες ενότητες, με σειρά εμφάνισης:

 

Αναζήτηση: 6 ερωτήσεις (22 μονάδες)

Πλαίσια/Περιορισμοί/Σχεδίαση: 6 ερωτήσεις (23 μονάδες)

Λογική/Κανόνες: 8 ερωτήσεις (30 μονάδες)

 

(Σημείωση: οι υπόλοιπες 25 μονάδες προέρχονται από το εργαστήριο)

 

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με τον διαχωρισμό των ομάδων και τις τελευταίες λεπτομέρειες.

 

 

Οι διδάσκοντες