ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα Τεχνητής Νοημοσύνης 2020-2021
- Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 -

Αγαπητοί φοιτητές,

 

Τα αποτελέσματα της τελικής εξέτασης και οι τελικοί βαθμοί του μαθήματος "Τεχνητή Νοημοσύνη" για το 2020-21 έχουν αναρτηθεί εδώ. Μπορείτε να τα βρείτε και στα έγγραφα του eclass (στον φάκελο "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021"). Σας υπενθυμίζουμε ότι το εργαστήριο προσμετράται μόνο όταν η βαθμολογία στην γραπτή εξέταση είναι μεγαλύτερη ή ίση του 40% της συνολικής. Δηλαδή, για γραπτά μεγαλύτερα ή ίσα του 3.4/8.4 για το νέο πρόγραμμα σπουδών, και για γραπτά μεγαλύτερα ή ίσα του 3/7.5 για το παλαιό πρόγραμμα σπουδών.

 

Οι βαθμολογίες είναι τελικές. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο λάθος μπορείτε να στείλετε μέχρι και Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021 email στους διδάσκοντες (costashatz@upatras.gr).

 

Οι διδάσκοντες