ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα της Αναπλήρωσης των Εργαστηριακών Ασκήσεων 2020-21
- Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2021 -

Αγαπητοί φοιτητές,

 

Οι βαθμολογίες του εργαστηρίου για το μάθημα της "Τεχνητής Νοημοσύνης" 2020-2021 έχουν ανανεωθεί με τα αποτελέσματα της εξέτασης αναπλήρωσης. Έχουν αναρτηθεί εδώ (είναι διαθέσιμες και στην ενότητα "Έγγραφα" στον φάκελο "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΝ").

 

Τα αποτελέσματα έχουν υπολογιστεί βάσει της κλίμακας βαθμολόγησης 1-10. Με αστερίσκο σημειώνονται οι φοιτητές που δεν κατάφεραν να ταυτοποιηθούν (και ως εκ τούτου δεν έχουν βαθμολογηθεί). Με - σημειώνονται όσοι φοιτητές δεν συμμετείχαν στην εξέταση (είτες της 1ης είτε της 2ης άσκησης είτε της 3ης άσκησης [συμπεριλαμβανομένης και της αναπλήρωσης]).

 

Οι διδάσκοντες