ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ανακοινώσεις

ΟΙ ΕΠΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΜΗΝΥΜΑ
- Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020 -

Όσοι έδωσαν την εξέταση ΤΝ Σεπτεμβρίου και είναι ΕΠΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙ (δηλ. >5ο έτος) του ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ να στείλουν μήνυμα στο ihatz@ceid.upatras.gr ΑΜΕΣΑ!

Ι. Χ.