ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ανακοινώσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020-ΠΡΟΒΛΗΜΑ
- Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020 -

Διαπιστώθηκαν κάποιες αναντιστοιχίες βαθμών στη σύνθεση του τελικού αρχείου excel. Θα διορθωθούν οι βαθμοί και θα ξαναναρτηθούν.

Από τους Διδάσκοντες