ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ανακοινώσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
- Τρίτη, 07 Ιουλίου 2020 -

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα Ιουνίου 2020 στον φάκελο "Έγγραφα/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020". Τα αρχεία έχουν διάφορες στήλες, που εξηγούνται στη συνέχεια.

Για κάθε τεστ (π.χ. ΛΟΓΙΚΗ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ κλπ) υπάρχουν δύο στήλες. Η πρώτη (π.χ. ΛΟΓΙΚΗ) είναι η βαθμολογία που πιάσατε στο τεστ (να σημειωθεί εδώ ότι η αρνητική βαθμολογία δεν ελήφθη τελικά υπ' όψιν) και η δεύτερη (π.χ. ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΙΚΗ) είναι η συνολική βαθμολογία (δηλ. το άριστα) των ερωτήσεων που σας έτυχαν. Η στήλη ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ είναι το άθροισμα των επί μέρους βαθμολογιών που πιάσατε και η στήλη ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ το άθροισμα των συνολικών βαθμολογιών. Η στήλη ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 10 περιέχει την αναγωγή της βαθμολογίας στην κλίμακα του 10. Στην επόμενη στήλη γίνεται κανονικοποίηση πολλαπλασιάζοντας με ένα συντελεστή >1 και η στήλη ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ περιέχει τον βαθμό εργαστηρίου. Η στήλη Μ.Ο. περιέχει βαθμούς που προκύπτουν από 0,75*ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ + 0,25* ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Στην τελευταία στήλη είναι ο τελικός βαθμός που προκύπτει από τον Μ.Ο. με βάση "μυστικό" αλγόριθμο.

Καλή συνέχεια!

Ι. Χατζηλυγερούδης