ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ανακοινώσεις

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ 17/6
- Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020 -

Στο exams.eclass έχει βγει μια δεύτερη ανακοίνωση σχετική με τη δομή και το σύστημα εξέτασης της 17/6 και έχει αποσταλεί στα ιδρυματικά emails όσων δήλωσαν συμμετοχή στην εξέταση. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Στην ανακοίνωση λεχει οδηγίες για μια ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ, την οποία ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ για να εξοικειωθείτε με τον τρόπο και το σύστημα εξέτασης. Η ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ βρίσκεται στο eclass (όχι στο exams.eclass).

Καλή επιτυχία!

Ι. Χ.