ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ανακοινώσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
- Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020 -

Σας ενημερώνω ότι η προθεσμία εγγραφής στην εξέταση, λήγει σήμερα Δευτέρα 15/6, στις 23.59.

Δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση έχουν οι επί πτυχίο φοιτητές που οφείλουν το παλαιό (αυτόνομο ) μάθημα Εισαγωγή στις Ευρετικές Μεθόδους. Για την εγγραφή στην εξέταση, να ρησιμοποιήσετε το παρακάτω link:

https://exams.eclass.upatras.gr/modules/user/?course=CEID185

Ο Διδάσκων

Σ. Λυκοθανάσης