Πρόγραμμα Προφορικής Εξέτασης
- Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2020 -

Το πρόγραμμα εξέτασης των εργασιών για την Παρασκευή 24/1:

ΩΡΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
11:00 1047164, 1050052, 1050070, 6044, 6147
11:15 1050044, 1050507, 1050059, 6311
11:30 1047156, 1051328 ,235985 ,6287, 5896
11:45 1058123, 1047138, 236085, 6325
12:00 1054314, 1047161, 235962, 6356

Η εξέταση θα γίνει στην αίθουσα που θα γίνει και η γραπτή εξέταση πριν.