Προφορική Εξέταση Project
- Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020 -

Η προφορική εξέταση πάνω στις εργασίες θα γίνει την Παρασκευή 24/1, 11-13 (αμέσως μετά απο την γραπτή εξέταση του μαθήματος). Θα ανακοινωθεί αναλυτικό πρόγραμμα τις επόμενες μέρες.