ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
- Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017 -

Το αυριανό μάθημα αναβάλλεται λόγω συμμετοχής μου σε συνάντηση στο εξωτερικό.

Ι. Χ.