ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022.
- Τρίτη, 08 Μαρτίου 2022 -

Αγαπητοί φοιτητές,

στον φάκελο "Έγγραφα" -> "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022" αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες για την εξεταστική περίοδο του ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022.

Οι βαθμοί θα κατατεθούν άμεσα στη γραμματεία.