ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
- Τετάρτη, 08 Δεκεμβρίου 2021 -

Η διάλεξη της Πέμπτης 9 Δεκεμβρίου δεν θα πραγματοποιηθεί λόγο κωλύματος του διδάσκοντα. Θα γίνει αναπλήρωση σε συνεννόηση με τους φοιτητές.