ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σεπτεμβριου 2021
- Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021 -

Αγαπητοί φοιτητές,

στον φάκελο "Έγγραφα" -> "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021" αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2021.