ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 (Επι διπλώματι)
- Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021 -

Αγαπητοί φοιτητές,

στον φάκελο "Έγγραφα" -> "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021" αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες για την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2021.