ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
- Τρίτη, 25 Αυγούστου 2020 -

Σας ενημερώνουμε ότι η Παράδοση του Πρότζεκτ θα πρέπει να γίνει ΜΕΧΡΙ 15/9/2020. Η προφορική ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΖΕΚΤ θα γίνει στις 17/9/2020 ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (γύρω στις 13.00) μέσω S4B. Θα ανακοινωθεί πρόγραμμα.

Η γραπτή εξέταση θα γίνει εξ' αποστάσεως με ερωτήσεις ΠΕ και ανοικτού τύπου, όπως και τον Ιούνιο.

Καλή συνέχεια!

Ι. Χ.