ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
- Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020 -

Στο exams.eclas.gr έχει αναρτηθεί ανακοίνωση με οδηγίες για την εξ' αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση του μαθήματος. Όσοι έχουν δηλώσει συμμετοχή να δουν το ιδρυματικό τους email.

Ι. Χ.