ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ EXAMS.ECLASS
- Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020 -

Παρατηρήθηκε ότι κάποιοι από σας έχετε εγγραφεί στις ομάδες εξετάσεων του μαθήματος για τον Ιούνιο με λογαριασμό ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ από τον ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ. Όσοι το έχετε κάνει θα πρέπει να ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ με τον ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ σας λογαριασμό (δηλ. αυτόν που έχει username της μορφής xxx@upnet.gr). Όποιος δεν εγγραφεί με αυτόν τον λογαριασμό δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στην εξέταση.

Ι. Χ.