ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
- Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017 -

Η παράδοση των εργασίών του μαθήματος για την εξεταστική Σεπτεμβρίου θα πρέπει να γίνει μέχρι την 18/9/2017 στο eclass. Το σύστημα θα ανοίξει για υποβολές στις 11/9/2017.