ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
- Τρίτη, 04 Απριλίου 2017 -

Αύριο στο μάθημα (9.00-11.00) θα μοιραστούν σημειώσεις του μαθήματος. Όσοι δεν θα παρευρίσκονται θα πρέπει να έλθουν από το γραφείο μου, μέχρι τις 13.00.

Ι. Χατζηλυγερούδης