ΠΡΟΤΖΕΚΤ Β 2022-23
- Τρίτη, 16 Μαΐου 2023 -

Αναρτήθηκε στον φάκελο "ΠΡΟΤΖΕΚΤ Β 2022-23" η δεύτερη εργασία (πρότζεκτ) που αφορά το Β' μέρος του μαθήματος. Στον ίδιο φάκελο βρίσκονται τα τέσσερα σύνολα δεδομένων (datasets) σε μορφή ".arff" συμπιεσμένα στο αρχείο "robot_sets.rar" καθώς και το αρχείο περιγραφής τους (Wall-following_rev.names). Επίσης βρίσκεται και ο πίνακας αναθέσεων dataset και αλγορίθμων.

Η εργασία/πρότζεκτ είναι ατομική ή ομαδική (το πολύ δύο άτομα). Γι' αυτό όσοι δεν είσαστε στο χθεσινό μάθημα και δεν δηλώσατε, μπορείτε να δηλώσετε ομάδες (1 ή 2 ατόμων) στέλνοντας ΑΜΕΣΑ email στο ihatz@ceid.upatras.gr για να σας ανατεθούν οι αλγόριθμοι και το dataset.

Η προθεσμία παράδοσης της εργασίας είναι 2 Ιουνίο 2023.

Ι. Χατζηλυγερούδης