Εργασία Ρομποτικής για το μάθημα "Τεχνολογίες Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτική" 2022-23
- Δευτέρα, 10 Απριλίου 2023 -

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,

 

Η Εργασία Ρομποτικής για το μάθημα "Τεχνολογίες Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτική" 2022-23 έχει αναρτηθεί στην επιλογή "Εργασίες" του eclass (μπορείτε να τη δείτε και εδώ).

 
Σκοπός της εργασίας είναι να δημιουργήσετε ένα ελεγκτή που θα επιτρέπει στο ρομπότ Panda (από την Franka) να φτιάχνει ένα “πύργο” από κύβους. Το ρομπότ θα πρέπει να είναι σε θέση να πιάνει τους κύβους από οποιαδήποτε αρχική διαρρύθμιση (μέσα στον προσβάσιμο χώρο εργασίας του ρομπότ) και να φτιάχνει στοίβες από κύβους σε οποιαδήποτε σειρά.
 
 

Παραδοτέα:
• Κώδικας σε python ή C++ που θα υλοποιεί τον ελεγκτή
• Αναφορά με λεπτομερή περιγραφή του ελεγκτή και της υλοποίησης

 

Η προθεσμία υποβολής είναι 1 Ιουλίου 2023.

 

Υπενθυμίζουμε ότι η εργασία μπορείτε να γίνει ατομικά ή σε ομάδες των 2 ατόμων. Σε περίπτωση που επιλέξετε να δουλέψετε σε ομάδα, τότε στην αναφορά πρέπει να αναφέρονται όλα τα στοιχεία και των δύο συμμετεχόντων, αλλά και να υπάρχει μία ενότητα όπου να περιγράφεται πάνω σε τι δούλεψε ο καθένας.

 

Καλή ενασχόληση!

 

Οι διδάσκοντες