Εργασία Μάθησης για το μάθημα "Τεχνολογίες Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτική" 2021-22
- Πέμπτη, 26 Μαΐου 2022 -

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,

 

Η Εργασία Μάθησης για το μάθημα "Τεχνολογίες Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτική" 2021-22 έχει αναρτηθεί στην επιλογή "Εργασίες" του eclass (μπορείτε να τη δείτε και εδώ).

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η εξοικείωσή σας με αλγορίθμους ενισχυτικής μάθησης σε προβλήματα ρομποτικής χρησιμοποιώντας την βιβλιοθήκη machin.

 

Παραδοτέα:
• Κώδικες σε python που θα τρέχουν οι αλγόριθμοι ενισχυτικής μάθησης και θα παράγονται τα δεδομένα για τις γραφικές παραστάσεις (έναν για κάθε αλγόριθμο για κάθε περιβάλλον)

• Κώδικας σε python που θα δέχονται ως είσοδο τα παραπάνω δεδομένα και θα παράγουν τις γραφικές παραστάσεις

• Τα δεδομένα από τα τρεξίματα (για γρήγορη επαλήθευση του κώδικα για τα σχεδιαγράμματα)
• Αναφορά με αναλυτική περιγραφή και συγκρίσεις των αλγορίθμων ανά πρόβλημα

 

Η προθεσμία υποβολής είναι 1 Ιουλίου 2022.

 

Υπενθυμίζουμε ότι η εργασία μπορείτε να γίνει ατομικά ή σε ομάδες των 2 ατόμων. Σε περίπτωση που επιλέξετε να δουλέψετε σε ομάδα, τότε στην αναφορά πρέπει να αναφέρονται όλα τα στοιχεία και των δύο συμμετεχόντων, αλλά και να υπάρχει μία ενότητα όπου να περιγράφεται πάνω σε τι δούλεψε ο καθένας. Οι ομάδες δεν χρειάζεται υποχρεωτικά να είναι ίδιες με την πρώτη εργασία, αν και αυτό θα ήταν το ιδανικό.

 

Καλή ενασχόληση!

 

Οι διδάσκοντες