Εργασία Ρομποτικής για το μάθημα "Τεχνολογίες Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτική" 2021-22
- Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022 -

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,

 

Η Εργασία Ρομποτικής για το μάθημα "Τεχνολογίες Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτική" 2021-22 έχει αναρτηθεί στην επιλογή "Εργασίες" του eclass (μπορείτε να τη δείτε και εδώ).

Σκοπός της εργασίας είναι να δημιουργήσετε έναν ελεγκτή που θα επιτρέπει στο ρομπότ Tiago (από την PAL Robotics) να λύνει ένα "Pick and Place" σενάριο.
 

Παραδοτέα:
• Κώδικας σε python ή C++ που θα υλοποιεί τον ελεγκτή
• Αναφορά με λεπτομερή περιγραφή του ελεγκτή και της υλοποίησης

 

Η προθεσμία υποβολής είναι 1 Ιουλίου 2021.

 

Υπενθυμίζουμε ότι η εργασία μπορείτε να γίνει ατομικά ή σε ομάδες των 2 ατόμων. Σε περίπτωση που επιλέξετε να δουλέψετε σε ομάδα, τότε στην αναφορά πρέπει να αναφέρονται όλα τα στοιχεία και των δύο συμμετεχόντων, αλλά και να υπάρχει μία ενότητα όπου να περιγράφεται πάνω σε τι δούλεψε ο καθένας.

 

Καλή ενασχόληση!

 

Οι διδάσκοντες