3η Ατομική Άσκηση για το μάθημα "Τεχνολογίες Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτική" 2021-22
- Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022 -

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,

 

Η τρίτη (και τελευταία) ατομική άσκηση για το μάθημα "Τεχνολογίες Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτική" 2021-22 έχει αναρτηθεί στην επιλογή "Εργασίες" του eclass (μπορείτε να τη δείτε και εδώ).

 

Η εργασία έχει σκοπό να εξοικειωθείτε με την βιβλιοθήκη machin και αλγορίθμους ενισχυτικής μάθησης. Παραδοτέα είναι:

1) αναφορά με αναλυτική περιγραφή και συγκρίσεις,
2) κώδικας για το Mountain Car πρόβλημα,
3) γραφικές παραστάσεις που συγκρίνουν τις τεχνικές ως προς την αποδοτικότητα (σε χρόνο και σε ποιότητα),
4) κώδικες όπου τρέχουν οι αλγόριθμοι

 

Η προθεσμία υποβολής είναι 27 Μαϊου 2022.

 

Υπεθυνμίζουμε ότι οι ατομικές ασκήσεις μετράνε το 10% του συνολικού βαθμού.

 

Καλή ενασχόληση!

 

Οι διδάσκοντες