Εργασία Ρομποτικής για το μάθημα "Τεχνολογίες Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτική" 2020-21
- Τρίτη, 30 Μαρτίου 2021 -

Αγαπητοί φοιτητές,

 

Η Εργασία Ρομποτικής για το μάθημα "Τεχνολογίες Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτική" 2020-21 έχει αναρτηθεί στην επιλογή "Εργασίες" του eclass (μπορείτε να τη δείτε και εδώ).

Σκοπός της εργασίας είναι να δημιουργήσετε ένα ελεγκτή που θα επιτρέπει σε έναν ρομποτικό βραχίονα να λύνει μία 3Δ εκδοχή του προβλήματος του “Πύργου του Ανόι” (Tower of Hanoi).

Παραδοτέα:
• Κώδικας σε python ή C++ που θα υλοποιεί τον ελεγκτή
• Αναφορά με λεπτομερή περιγραφή του ελεγκτή και της υλοποίησης

 

Η προθεσμία υποβολής είναι 11 Μαΐου 2021.

 

Υπενθυμίζουμε ότι η εργασία μπορείτε να γίνει ατομικά ή σε ομάδες των 2 ατόμων. Σε περίπτωση που επιλέξετε να δουλέψετε σε ομάδα, τότε στην αναφορά πρέπει να αναφέρονται όλα τα στοιχεία και των δύο συμμετεχόντων, αλλά και να υπάρχει μία ενότητα όπου να περιγράφεται πάνω σε τι δούλεψε ο καθένας.

 

Καλή ενασχόληση!

 

Οι διδάσκοντες