Πρώτη Προαιρετική Άσκηση για το μάθημα "Τεχνολογίες Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτική"
- Παρασκευή, 05 Μαρτίου 2021 -

Αγαπητοί φοιτητές,

 

Η πρώτη προαιρετική άσκηση για το μάθημα "Τεχνολογίες Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτική" έχει αναρτηθεί στην επιλογή "Εργασίες" του eclass (μπορείτε να τη δείτε και εδώ).

Η εργασία έχει να κάνει με το ευθύ κινηματικό πρόβλημα και με τη δημιουργία URDF αρχείων. Δείτε την περιγραφή στο συνημμένο αρχείο. Τα παραδοτέα είναι:

1) Αναφορά με αναλυτική περιγραφή και σχήματα

2) URDF αρχεία

3) Κώδικες για προσομοίωση στη βιβλιοθήκη robot_dart

 

Η προθεσμία υποβολής είναι 19 Μαρτίου 2021.

 

Στα έγγραφα του eclass έχουν ανέβει οι διαφάνειες και κώδικες (τόσο σε python όσο και σε C++) που αντιστοιχούν στο σημερινό φροντιστήριο (05/03/2021).

 

Καλή ενασχόληση!

 

Οι διδάσκοντες