2Η ΕΡΓΑΣΙΑ
- Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020 -

Αναρτήθηκε η 2η εργασία στο φάκελο "Εργασίες" με τίτλο ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΩΝ 2019-20 που αφορά τη δημιουργία συστημάτων κανόνων ένα πρόβλημα ταξινόμησης σε ρομποτική. Η προθεσμία είναι 19/6/2020.

Καλή δουλειά!

Ι. Χ.