ΕΡΓΑΣΙΑ 1 - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
- Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020 -

Στα πλαίσια της πρώτης άσκησης θα πρέπει να παραδοθεί επίσης και το σύνολο δεδομένων (dataset) που έχει κατασκευαστεί και το οποίο θα πρέπει να είναι σε μορφή .arff.

Μπορείτε να το κάνετε arff το σύνολο δεδομένων σας μέσω του προγράμματος weka.