Μάθημα Τρίτης 29/11
- Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022 -

Στο μάθημα της Τρίτης 29/11, 19:00 θα γίνει παρουσίαση σχετικά με πρόσβαση και απεικόνιση χαρτογραφικής πληροφορίας με JavaScript (Leaflet.js).