Προθεσμία υποβολής Project Flex/Bison Σεπτεμβρίου 2022
- Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2022 - 1:14 μ.μ. -

Αγαπητοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες,

Εν όψει της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2022, σας ενημερώνουμε ότι ως ημερομηνία παράδοσης του project Flex/Bison ορίζεται η Κυριακή 11.9.2022, 23:55 αυστηρά.

Στις «Εργασίες» στο e-class του μαθήματος έχει γίνει διαθέσιμος χώρος για την υποβολή του project Flex/Bison.

Υπενθυμίζουμε ότι δεν θα υπάρξει παράδοση εργασιών Python κατά την εξεταστική Σεπτεμβρίου.

Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού!

Οι Διδάσκοντες