Ομάδες χρηστών για τη παρουσίαση της προαιρετικής εργασίας Python
- Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022 -

Αγαπητοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες,

 

Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί, η προφορική παρουσίαση για την προαιρετική εργασία Python θα ξεκινήσει την Τετάρτη 29.6.2022.

Έχουν αναρτηθηθεί στο χώρο «Ομάδες Χρηστών» στο eclass του μαθήματος, τα σχετικά slots εξέτασης, και μπορείτε να επιλέξετε την ώρα και μέρα που επιθυμείτε να παρουσιάσετε.

Δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής χρονικού slot, επομένως να είστε σίγουροι όταν κάνετε την επιλογή σας.

Θα ενημερωθείτε με μήνυμα μέσω eclass για το τρόπο της παρουσίασης σας.

 

Οι Διδάσκοντες