Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων για την εξέταση του μαθήματος Τηλεματική και Νέες Υπηρεσίες
- Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021 -

Σας ενημερώνω ότι στον παρακάτω σύνδεσμο έχουν αναρτηθεί οι βαθμολογίες του μαθήματος Τηλεματική και Νέες Υπηρεσίες.

http://www.telematics.upatras.gr/telematics/bouras?language=el

Χρήστος Ι. Μπούρας, Καθηγητής