Ολοκλήρωση διαλέξεων
- Δευτέρα, 01 Ιουνίου 2020 -

Ολοκληρώθηκαν οι διαλέξεις του μαθήματος "Τηλεματική και Νέες Υπηρεσίες" για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020