Υπενθύμιση διαδικασίας εξέτασης μαθήματος «Ευρυζωνικές Τεχνολογίες» για τους επί Διπλώματι φοιτητές/φοιτήτριες (Εξεταστική Ιανουαρίου 2022)
- Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022 - 10:13 π.μ. -

Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι για τη δήλωση συμμετοχής στην εξέταση του μαθήματος «Ευρυζωνικές Τεχνολογίες», θα πρέπει υποχρεωτικά να στείλετε email στο kokkinos@cti.gr μέχρι τις 26 Ιανουαρίου το αργότερο. Στο email θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας, ο Α.Μ. και το έτος σπουδών.

 

Η εξέταση αφορά μόνο τους επί Διπλώματι φοιτητές/φοιτήτριες και θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 15:00 - 17:00. Για αυτή την εξεταστική περίοδο, η εξέταση θα είναι ΜΟΝΟ προφορική και θα διαρκεί 10-15 λεπτά ανά φοιτητή/φοιτήτρια.

 

 Υπενθυμίζεται επίσης ότι δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση θα έχουν ΜΟΝΟ οι επί Διπλώματι φοιτητές/φοιτήτριες που είναι εγγεγραμμένοι στο progress του μαθήματος.

 

Μετά τον απαραίτητο έλεγχο (και εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις), θα ενημερωθείτε για το ακριβές slot της προφορικής σας εξέτασης.

 

Καλή επιτυχία,

Βασίλης Κόκκινος