Εξέταση μαθήματος «Ευρυζωνικές Τεχνολογίες» για τους επί Διπλώματι φοιτητές/φοιτήτριες (Εξεταστική Ιανουαρίου 2022)
- Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2022 - 11:08 π.μ. -

Η εξέταση του μαθήματος «Ευρυζωνικές Τεχνολογίες» για τους επί Διπλώματι φοιτητές/φοιτήτριες θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 15:00 - 17:00. Για αυτή την εξεταστική περίοδο, η εξέταση θα είναι ΜΟΝΟ προφορική και θα διαρκεί 10-15 λεπτά ανά φοιτητή/φοιτήτρια.

 

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση θα έχουν ΜΟΝΟ οι επί Διπλώματι φοιτητές/φοιτήτριες που είναι εγγεγραμμένοι στο progress του μαθήματος.

Παράλληλα, θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στέλνοντας email στο kokkinos@cti.gr μέχρι τις 26 Ιανουαρίου το αργότερο. Στο email θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας, ο Α.Μ. και το έτος σπουδών.

 

Μετά τον απαραίτητο έλεγχο (και εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις), θα ενημερωθείτε για το ακριβές slot της προφορικής σας εξέτασης.

 

Καλή επιτυχία,

Βασίλης Κόκκινος