Ανακοίνωση Βαθμολογίας - Διευκρίνιση
- Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2022 - 5:13 μ.μ. -

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,

Θα ήθελα να διευκρινίσω πως ο τελικός βαθμός που βλέπετε στο έγγραφο περιλαμβάνει τον βαθμό της γραπτής εξέτασης (80%) και τον βαθμό της εργασίας (20%). Με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν υπάρχει σημαντική απόκλιση μεταξύ του βαθμού γραπτής εξέτασης και του τελικού σας βαθμού.  

Παναγιώτης Χατζηδούκας