Εργασία Υπολογιστικής Νοημοσύνης 1, 2012-2013
- Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012 - 12:00 π.μ. -

Καλησπέρα σας,

Στην σελίδα του μαθήματος στο eclass, στον φάκελο Έγγραφα -> υποφάκελος Εργασίες έχει ανέβει η εκφώνηση της εργασίας του μαθήματος Υπολογιστική Νοημοσύνης 1 για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.