Συμμετοχή στην εξέταση Σεπτεμβρίου 2022
- Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2022 - 4:38 μ.μ. -

Οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στο progress και προτίθενται να συμμετάσχουν στην εξέταση του μαθήματος "Εισαγωγή στις Ευρετικές Μεθόδους" στις 15/9 παρακαλούνται να εγγραφούν στην ομάδα εδώ, μέχρι τη Δευτέρα 12/9.