Συμμετοχή στην εξέταση Φεβρουαρίου 2022
- Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022 -

Οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στο progress και προτίθενται να συμμετάσχουν στην εξέταση του μαθήματος στις 14/2 θα πρέπει να εγγραφούν στο μάθημα-εξέταση Εισαγωγή στις Ευρετικές Μεθόδους - Φεβρουάριος 2022.

Αποκλειστική προθεσμία για την παραπάνω εγγραφή είναι η Δευτέρα, 24/1/2022, 12:00.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για τη διαδικασία εξέτασης.