ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2022-2023
- Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2023 -

Η ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Γ.  ΑΡΓΥΡΟΣ  : ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ , Β' ΕΚΔΟΣΗ 2019, ΣΕΛ. 27-61, 67-76, 81-113, 233-255, 261-271, 273-275, 279, 296-306, 310-321, 323-330, 336-341, 345-351.

 Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ