Οικοδομική Τεχνολογία 4 (ARCH 640)

Ανακοινώσεις

ΟΜΑΔΑ ΛΙΑΠΗ: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
- Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022 - 12:55 μ.μ. -

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ https://www.dropbox.com/s/95wg08nz85rkgb6/%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%9B%CE%95%CE%A0%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%95%CE%A3%20R.pdf?dl=0

ΟΨΕΙΣ 1 https://www.dropbox.com/s/zrgiurno4hm8yav/%CE%9B%CE%95%CE%A0%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%95%CE%A3%20%CE%9F%CE%A8%CE%95%CE%A9%CE%9D%20%CE%9C%CE%95%20%CE%9E%CE%A5%CE%9B%CE%9F%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%20R.pdf?dl=0

 ΟΨΕΙΣ 2 https://www.dropbox.com/s/jslvkccidcwlgih/FACADES%20R.pdf?dl=0