Σχετικά με την αποστολή των εργασιών
- Πέμπτη, 28 Απριλίου 2022 -

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές

Στις εργασίες που θα μου στείλετε παρακαλώ να βάζετε κατά σειρά

Επώνυμο, Όνομα, Μάθημα και Τμήμα

Σας ευχαριστώ