σχετικά με τις εργασίες
- Σάββατο, 09 Απριλίου 2022 -

παιδιά γεια σας

επειδή έχει δημιουργηθεί κάποια σύγχυση σχετικά με τις ημερομηνίες παράδοσης των εργασιών, σας υπενθυμίζω ότι η ημερομηνία παράδοσης είναι στις 10/5/2022

Η εργασία θα γραφεί σε word και θα σταλεί στο email μου balias@upatras.gr, γράφοντας πάνω στο αρχείο, αλλά και στο Θέμα του email με τη σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ και ΤΜΗΜΑ