Δεκεμβρίου 2015
ΘΕΩΡΙΑ:ΚΑΝΟΝΕΣ-SWRL (2Ω), ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΝΟΝΕΣ SWRL (1Ω)   (Διάρκεια: 3:00 Ώρες)
Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015 (Ώρα: 17:00)
ΘΕΩΡΙΑ:ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΕΣ OWL (PELLET, HERMIT, FACT++) (2Ω), ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: ΧΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΟ PROT?G? (1Ω)   (Διάρκεια: 3:00 Ώρες)
Τετάρτη, 09 Δεκεμβρίου 2015 (Ώρα: 17:00)
ΘΕΩΡΙΑ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ PROT?G? (2Ω), ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ:ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ PROT?G? (1Ω)   (Διάρκεια: 3:00 Ώρες)
Τετάρτη, 02 Δεκεμβρίου 2015 (Ώρα: 17:00)
Νοεμβρίου 2015
ΘΕΩΡΙΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ (2Ω), ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ (1Ω)   (Διάρκεια: 3:00 Ώρες)
Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015 (Ώρα: 17:00)
ΘΕΩΡΙΑ: ΓΛΩΣΣΑ OWL (2Ω), ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ:ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ OWL (1Ω)   (Διάρκεια: 3:00 Ώρες)
Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015 (Ώρα: 17:00)
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ RDF-RDF Schema-SPARQL (3Ω)   (Διάρκεια: 3:00 Ώρες)
Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015 (Ώρα: 17:00)
ΘΕΩΡΙΑ:ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ (ΟΡΙΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΗ-ΓΛΩΣΣΕΣ) (3Ω)   (Διάρκεια: 3:00 Ώρες)
Τετάρτη, 04 Νοεμβρίου 2015 (Ώρα: 17:00)
Οκτωβρίου 2015
ΘΕΩΡΙΑ: RDF-RDF Schema-SPARQL (3Ω)   (Διάρκεια: 3:00 Ώρες)
Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015 (Ώρα: 17:00)