Ανθρωπολογία του Θεάτρου

Γιώργος Σαμπατάκακης

Περιγραφή

Το μάθημα ασχολείται με το ζήτημα της γένεσης και της πρωτοβάθμιας ανάπτυξης του θεάτρου διαπολιτισμικά ως αποτελέσματος της πρωτογενούς παγιώσης πολιτισμικών δομών. Βασικοί θεματικοί άξονες του μαθήματος είναι:

  • Η Γενετική των Τεχνών και του Θεάτρου.
  • Οι προαισθητικές μορφές Θεάτρου.
  • Η λειτουργία των παραθεατρικών δρωμένων και τελετουργιών (με ανάλυση παραδειγμάτων όπως τα Αναστενάρια, τα λαϊκά δρώμενα της ελληνικής υπαίθρου, το έθιμο του καρναβαλιού, κλπ.).
  • Ο βασικές ανθρωπολογικές αρχές της Τέχνης του Ηθοποιού. 
  • Η Θεωρία της Επιτέλεσης.
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Στην πρώτη ενότητα διατυπώνονται οι βασικές αρχές της πολιτισμικής θεωρίας, της ανθρωπολογίας και της γενετικής του θεάτρου, ενώ παρατίθενται και οι απαραίτητοι για την κατάνοηση του μαθήματος ορισμοί.

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο εκτός απο τον ορισμό των τελετουργικών και του ρόλου που διαδραματίζουν, παρουσιάζονται και διάφοροι τύποι τελετουργικών πράξεων, όπως είναι οι προσευχές, οι θυσίες, οι εορταστικές και θρησκευτικές τελετουργίες. 

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται δύο ελληνικά λαϊκά δρώμενα, τα Αναστενάρια και ο Καλόγερος.

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθενται οι βασικές ανθρωπολογικές αρχές της Τέχνης του Ηθοποιού, όπως τις διατύπωσε ο Eugenio Barba.

Ερωτήσεις για εύκολη αυτο-αξιολόγηση

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2719
Αρ. Προβολών :  11259