Πληροφορική της Υγείας

Κωνσταντίνος Κουτσογιάννης

Περιγραφή

Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί το Εαρινό εξάμηνο 2023-24, μέσα από έξυπνη πλατφόρμα τηλε-κπαίδευσης που θα βρείτε στους συνδέσμους του μαθήματος, ενώ θα χρησιμοποιηθεί εκπαιδευτική έκδοση εμπορικού λογισμικού μηχανοργάνωσης Φυσικοθεραπευτηρίου.

Ημερολόγιο