Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο

Μαρία Καμπεζά

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι να αναπτύξουν οι φοιτητές/τριες βασικές γνώσεις για τις διδακτικές μεθόδους που εφαρμόζονται στην προσχολική εκπαίδευση και να επιλέγουν μεθόδους που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και την έκφραση της σκέψης των παιδιών. Να προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά διαφορετικών πλαισίων μάθησης στο νηπιαγωγείο (π.χ. ρουτίνες, παιχνίδι, διερευνήσεις) και πώς αυτά υποστηρίζουν τη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης. Να περιγράφουν τρόπους αξιοποίησης της Διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής προσέγγισης στην προσχολική εκπαίδευση.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  8853
Αρ. Προβολών :  67899

Ημερολόγιο