Μουσειολογία και Εκπαίδευση

Δημήτριος Κολιόπουλος

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό, συζητούνται έννοιες της Επιστημονικής Μουσειολογίας και της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και πιο συγκεκριμένα οι έννοιες του 'διαμεσολαβητικού μετασχηματισμού' και 'διδακτικού μετασχηματισμού' της επιστημονικής γνώσης σε μουσειακό αντικείμενο και αντικείμενο διδασκαλίας αντίστοιχα. Διερευνάται, επίσης, η εξέλιξη των σύγχρονων επιστημονικών και τεχνολογικών μουσείων από μουσεία συλλογών σε ολοκληρωμένα επιστημονικά και τεχνολογικά κέντρα καθώς και ο ρόλος  τους στην εποικοινωνια στοιχείων φυσικών επιστημών και τεχνολογίας. Τέλος, εισάγεται και αναλύεται η έννοια της επιστημονικής καλλιέργειας και συζητούνται ζητήματα άτυπων, μη τυπικών και τυπικών μορφών εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία.

 

Κωδικός: PN1540
Κατηγορία: Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία » Μεταπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγή στο μάθημα 'Μουσειολογία και Εκπαίδευση'

Εισαγωγή στην έννοια της επιστημονικής καλλιέργειας. Φυσικές επιστήμες και εικαστικές τέχνες. Φυσικές επιστήμες και ιστορία των επιστημών

?Διαμεσολαβητικός? και διδακτικός μετασχηματισμός. Επιστημονική Μουσειολογία και Μουσεία ΦΕΤ

 

Ο εκπαιδευτικός ρόλος των μουσείων ΦΕΤ

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  4950
Αρ. Προβολών :  23509

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις